Νέο Πρότυπο Εισηγήσεων

Νέο Πρότυπο Εισηγήσεων

3η Ανακοίνωση του συνεδρίου και διαβιβαστικό

3η Ανακοίνωση του συνεδρίου και διαβιβαστικό

Παράταση Υποβολής Εργασιών

Δίνεται παράταση στην υποβολή στοιχείων εργασιών και περίληψης μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Οδηγίες Συμμετοχής Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής 2014

Οδηγίες Συμμετοχής Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής 2014

2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου και Έγκριση

2η Ανακοίνωση
και Έγκριση του Συνεδρίου

Πρότυπα Έγγραφα

Νέο Πρότυπο Εισηγήσεων
Πρότυπο Περιλήψεων

Υποβολή Εργασιών

Υποβάλετε τις Εργασίες σας στο LINK

1η Ανακοίνωση του Συνεδρίου

1η Ανακοίνωση του 6ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής