Παράταση Υποβολής Εργασιών

Δίνεται παράταση στην υποβολή στοιχείων εργασιών και περίληψης μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014