Κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσκληση

Πρόσκληση

Προγράμματα Κεντρικής Σκηνής και Θεματικών

Προγράμματα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ και Θεματικών E-POSTERS και θεματικών GAMELAND ROBOLAND

Αποτελέσματα αξιολόγησης ανά διεύθυνση

Αποτελέσματα αξιολόγησης ανά διεύθυνση

Οδηγίες

Οδηγίες

Προκήρυξη 4η Ανακοίνωση

Προκήρυξη 4η Ανακοίνωση

Διαβιβαστικό – Ενημερωτικό σημείωμα προς τους εκπαιδευτικούς

Διαβιβαστικό – Ενημερωτικό σημείωμα προς τους εκπαιδευτικούς

Ανακοίνωση για την Αξιολόγηση των Εργασιών

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου ολοκληρώνεται η αξιολόγηση όλων των εργασιών του 6ου Μαθητικού Συνεδρίου. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθούν οι πίνακες συμμετοχών των σχολείων στην Κεντρική Σκηνή και στα Θεματικά Πάρκα. Τέλος θα αναρτηθεί και το πρόγραμμα όλου του συνεδρίου ώστε τα σχολεία να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους.

3η Ανακοίνωση του συνεδρίου και διαβιβαστικό

3η Ανακοίνωση του συνεδρίου και διαβιβαστικό

Παράταση Υποβολής Εργασιών

Δίνεται παράταση στην υποβολή στοιχείων εργασιών και περίληψης μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Οδηγίες Συμμετοχής Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής 2014

Οδηγίες Συμμετοχής Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής 2014