Αναλυτικό Πρόγραμμα του 5ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής με προσθήκη Προεδρείων.

Απρίλιος 21, 2013 Κεντρικό

logoNoesis

Στα επισυναπτόμενα σχετικά αρχεία Excel υπάρχουν τα προεδρεία, το πρόγραμμα των παρουσιάσεων στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Οικονόμου, καθώς επίσης και το πρόγραμμα προβολών & παρουσιάσεων
των e-posters, της Παιχνιδοχώρας και της Robo-Land.

Για τις εργασίες της κατηγορίας e-posters, τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν δικό τους προβολικό μηχάνημα και Laptop, τα οποία θα στηθούν στον αντίστοιχο εκθεσιακό χώρο.

Για τις εργασίες της Παιχνιδοχώρας και της Robo-Land , αρκεί μόνο η ύπαρξη Laptop καθώς και της αντίστοιχης κατασκευής Robot.

Οι εργασίες των e-Posters και Παιχνιδοχώρας θα παρουσιασθούν επίσης στο ειδικά διαμορφωμένο μικρό κινητό αμφιθέατρο, στο ισόγειο του ΝΟΗΣΙΣ. Ο χώρος αυτός ονομάζεται «e-Posters-Show».

Το πρόγραμμα προβολών θα αναρτηθεί στο χώρο του ισογείου. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης κάθε εργασίας είναι τα 10 λεπτά.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο, μέσω της πλατφόρμας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του συνεδρίου, www.math-syn-pli.gr

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-5o-ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΣΚΗΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-5ο-Eposters-ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ