Ανακοίνωση (15/4/2013)

Απρίλιος 15, 2013 Κεντρικό

logoNoesis

Εντός της ημέρας θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των προκριθέντων εργασιών και το πρόγραμμα του συνεδρίου