Πρόγραμμα του 5ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής

Απρίλιος 15, 2013 Κεντρικό

logoNoesis

Σας αποστέλλουμε το τελικό πρόγραμμα του 5ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής. Επισυνάπτονται 5 σχετικά αρχεία Excel με συγκεντρωτικές καταστάσεις εργασιών και προγράμματα παρουσιάσεων στο Κεντρικό Συνέδριο.

Η συμμετοχή των μαθητών-τριών Δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων (Σχ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., ΦΕΚ 2769 τ. Β’/02-12-11 και 5181/Γ7/17-01-2012, διευκρινιστική εγκύκλιος του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.). Ενώ αντίστοιχα για τους μαθητές-τριες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Π.Δ. 201 του 1998 ΦΕΚ 161/13-7-1998, οργάνωση και λειτουργία Δημοτικού Σχολείου.

Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης μαθητών και μαθητριών θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη σχετική νομοθεσία (πρακτικό συλλόγου διδασκόντων, έγγραφη συναίνεση γονέων-κηδεμόνων κλπ.), με έμφαση στους όρους ασφαλούς μετακίνησης.

Ολοκληρώνοντας το φετινό ταξίδι των 8 προσυνεδρίων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν ή/και υποστήριξαν το σύνολο της διοργάνωσης του 5ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής:

 Πρώτα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, που αποτέλεσαν την ψυχή και τον παλμό του Συνεδρίου. Φέτος το Συνέδριο ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε συμμετοχές, με έναν αριθμό που πλησίασε τους 5.000 μαθητές και μαθήτριες απ’ όλη την Κεντρική Μακεδονία, ενώ ο αριθμός των εκπαιδευτικών ξεπέρασε τους 400.

 Τις Διευθύνσεις Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που εργάστηκαν με ζήλο για την οργάνωση των εκδηλώσεων. Επίσης, τους υπεύθυνους και τεχνικούς των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., που συνέδραμαν στην επιτυχή πραγματοποίησή τους. Αρωγός τους και το τεχνικό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Τους σχολικούς συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασχολήθηκαν με την αξιολόγηση των εργασιών, αλλά και υποστήριξαν γενικότερα την όλη διοργάνωση. Αν αναλογιστούμε ότι φέτος υποβλήθηκαν περισσότερες από 360 εργασίες, αντιλαμβανόμαστε ότι επετεύχθη ένα δύσκολο έργο. Η αξιολόγηση των εργασιών έγινε και με τη συνδρομή πανεπιστημιακών που πλαισιώνουν την κεντρική επιστημονική επιτροπή.

Φέτος, εκτός από τις εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Οικονόμου του NOESIS, θα υπάρχει και ένας αριθμός εργασιών σε μορφή e-posters. Το e-Poster είναι η παρουσίαση μιας εργασίας με τη βοήθεια ενός laptop και ενός προβολικού μηχανήματος (της αντίστοιχης σχολικής μονάδας), σε ειδικά διαμορφωμένο stand που θα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του ΝΟΗΣΙΣ. Για τα e-Posters θα υπάρξει μέριμνα ώστε να προβληθούν και μέσω του προγράμματος e-poster Show, σε μια ειδικά διαμορφωμένη κερκίδα στο ισόγειο του κτιρίου.

Στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστούν και δύο θεματικές εκθέσεις, η Παιχνιδοχώρα και το Robo-Land, που θα δώσουν ένα ξεχωριστό χρώμα στο Συνέδριο και συνιστούν μια ιδιαίτερη διάστασή του. H Παιχνιδοχώρα είναι μια ειδική θεματική, με λογισμικά παιχνιδιών κατασκευασμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, που μας καλούν «να παίξουμε μαζί τους».

Το Robo-Land περιλαμβάνει επιλεγμένες εργασίες μαθητών και μαθητριών στον τομέα της ρομποτικής και των αυτοματισμών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδεικνύουν τις ρομποτικές κατασκευές τους και συμβάλλουν στην εξοικείωση του κοινού με την ιδιαίτερη αυτή τεχνολογία.

Τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν με εργασία στα e-posters, Παιχνιδοχώρα, Roboland, πρέπει να έχουν το δικό τους εξοπλισμό (laptop και προβολικό), για να παρουσιάσουν την εργασία τους σε ειδικά εκθεσιακά stands, στο χώρο του φουαγιέ του «ΝOESIS». Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αυτών των σχολείων να προσέλθουν πριν την έναρξη της συνεδρίας τους, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο χρόνο για την εγκατάστασή του.

Τα σχολεία που παρουσιάζουν εργασίες στην κεντρική σκηνή δε χρειάζεται να φέρουν εξοπλισμό, ούτε την εργασία τους, γιατί είναι ήδη εγκαταστημένη σε Η/Υ του «NOESIS». Επίσης αυτά τα σχολεία πρέπει να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 10.00, τα ονόματα των εισηγητών και των εκπαιδευτικών που τελικά θα συμμετάσχουν στο Κεντρικό Συνέδριο. Ο μέγιστος αριθμός των εισηγητών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 15 ανά εργασία. Το email επικοινωνίας είναι: mail@kmaked.pde.sch.gr , υπόψιν κα. Κατερίνας Καραπαντσάκη.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με τους Φίλους του Τεχνικού Μουσείου, καθώς και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ), θα αποτελέσουν και φέτος τους βασικούς «πυλώνες» επιτυχίας της διοργάνωσης του Κεντρικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου στο ΝΟΗΣΙΣ.

Χορηγός επικοινωνίας μας και φέτος θα είναι η ΕΤ3.