Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-POSTERS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ GAMELAND-ROBOLAND

Οι συμμετοχές από κάθε νομό

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΙΕΡΙΑ

ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΗΜΑΘΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.