Σημαντικές Ημερομηνίες

1η Φάση: Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος
και περίληψης – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

16 Φεβρουαρίου 2015

2η Φάση: Υποβολή εισηγήσεων στο email
σχολικού συμβούλου

9 Μαρτίου 2015

 Επιβεβαίωση Επιλογής

23 Μαρτίου 2015


3η Φάση: Υποβολή υλικού παρουσίασης εργασιών στο αντίστοιχο ΠΛΗΝΕΤ

30 Μαρτίου 2015

Διεξαγωγή Συνεδρίου στο Νόησις

21, 22, 23  Aπριλίου 2015