3η Ανακοίνωση, Πρόγραμμα και Εργασίες 7ου Μαθητικού Συνεδρίου

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου Μαθητικού Συνεδρίου Προεδρεία Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Αποτελέσματα και Κατανομή ανα Νομό Πρόγραμμα Κεντρικής Σκηνής e - Posters - GameLand Roboland - Οδηγίες 3η Ανακοίνωση - Προκήρυξη 7ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής - 14 Μαρτίου 2015
More